Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

DCVG metingen

Als bekledingstest van leidingtracés wordt door Vandevelde Protection een DCVG of Pearsontest uitgevoerd.
Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

DCVG en Pearson metingen
De Direct Current Voltage Gradient (DCVG) methode is een belangrijk instrument om voor ondergrondse leidingen coatingbeschadigingen op te sporen. Deze techniek wordt vaak toegepast als afnametest voor buisleidingbekleding op nieuw aangelegde buisleidingen. Ook kan de kwaliteit van de bekleding van bestaande leidingen worden onderzocht. De Pearson techniek is een voorloper van de DCVG techniek.

 

Systeembeschrijving DCVG techniek
Wanneer gelijkstroom wordt aangesloten op een ondergrondse leiding op de manier zoals bij kathodische bescherming, vloeit er elektrische stroom door de grond naar het staaloppervlak. Bij de DCVG techniek wordt het DC-signaal geschakeld met een frequentie van 1,1 Hertz. Op locaties waar de coating is beschadigd, is er minder weerstand voor de stroom om naar het staal vloeien. De stroom genereert een spanningsgradiÎnt rond deze coatingbeschadiging. Hoe groter de stroom en hoe dichter bij de coatingbeschadiging geeft dit een verhoging van de spanningsgradiÎnt.

De schakeltijd van het DC signaal is 0,3 seconde AAN en 0,6 seconde UIT. De ongelijke puls maakt het mogelijk de stroomrichting vast te stellen en te vergelijken met andere DC invloeden op de locatie van een coatingbeschadiging. Hierdoor is het tijdens de survey mogelijk, het niveau van bescherming op individuele foutlocaties te bepalen.

Tijdens de survey worden de verschillende karakteristieken van de beschadiging vastgesteld, waarvoor een aantal elektrische metingen worden uitgevoerd rond het epicentrum van de beschadiging en van het epicentrum naar verre aarde.

De grootte en de urgentie van een beschadiging wordt berekend aan de hand van de gemeten spanningsgradiÎnt. Hierdoor zijn de resultaten afhankelijk van de hoeveelheid stroom naar elke beschadiging, de bodemweerstand, de weerstand van de (corrosie)film en kathodische neerslag op de beschadiging en de afstand tussen de locatie van de beschadiging en het KB-opdrukpunt. De weerstand beinvloedt de stroom en dus ook de spanningsgradiÎnt en is een combinatie van bodemweerstand en de weerstand van het corrosieproduct op de beschadiging.

De informatie verkregen tijdens een survey maakt het mogelijk een gradatie in coatingbeschadiging aan te brengen. Hierbij kan worden aangegeven welke beschadigingen direct moeten worden gerepareerd, welke op termijn en voor welke geen reparatie nodig is. De gradatie is als volgt:

  • 0 – 15% Kleine defecten – hoeven niet gerepareerd te worden. KB draagt zorg voor bescherming.
  • 15 – 35% Middelmatige defecten – reparatie nodig op termijn.
  • 35 – 70% Middelmatige/grote defecten – zo spoedig mogelijk ontgraven voor inspectie en reparatie.
  • 70 – 100% Grote defecten – moeten direct worden ontgraven.

Voor een correcte DCVG meting is het belangrijk dat de technicus de metingen direct boven de te onderzoeken leiding uitvoert. Voorafgaand aan de DCVG meting zal hierom de leiding gelokaliseerd en gemarkeerd worden.

 

Beperkingen DCVG techniek
Daar waar een leiding is gezinkerd, onder een met asfalt (of beton) verharde weg loopt of in een stalen mantelbuis ligt, is geen DCVG meting mogelijk. Bij de Pearson techniek wordt steeds een stroompuls gegenereerd. In vergelijking met de DCVG techniek is de Pearson methode minder accuraat, maar is soms nog wel toe te passen waar dat met DCVG niet meer lukt.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl