Kathodische Bescherming

Kathodische Bescherming

Kathodische bescherming is een methode om metalen objecten in grond of water te beschermen tegen corrosie. Corrosie is dé vijand van leidingen, opslagtanks, damwanden, sluizen, zwembadfilters, betonwapening en andere metalen objecten in grond, water of beton. Corrosie tast het metaal aan, waardoor het zijn eigenschappen verliest. De metalen delen worden dunner, soms ontstaan zelfs gaten. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan lekkage, milieuschade en een verstoorde bedrijfsvoering.

Bescherming tegen corrosie is van levensbelang voor mensen, bedrijven en het milieu. Wetgeving stelt ook eisen aan de bescherming van specifieke objecten, zoals ondergrondse tanks. Een goede coating is onvoldoende, deze kan beschadigen of verouderen. Zoekt u een duurzame, betaalbare en effectieve oplossing? Kathodische bescherming biedt de oplossing.

Vandervelde Protection is al meer dan 80 jaar specialist op het gebied van Kathodische bescherming. Particulieren en bedrijven kunnen bij Vandervelde terecht voor ontwerp, levering en installatie voor oa: uitwendige KB van ondergrondse buisleidingen en KB toepassingen offshore.

Toepassing van kathodische bescherming is alleen betrouwbaar en zinvol als periodiek de werking wordt gecontroleerd. Naast deze controlemetingen voor de KB, worden allerlei gerelateerde metingen en inspecties uitgevoerd. Vandervelde Protection heeft een deskundig team van meettechnici en inspecteurs voor het uitvoeren van diverse inspecties, keuringen, testen en andere metingen.

Bekijk ook:

– Wat is kathodische bescherming?

– Criteria kathodische bescherming

– Toepassingen


Contact

Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44

2718RW Zoetermeer

Tel: 0793611308

Email: vdv@vandervelde.nl