Verhuizing naar Berkel en Rodenrijs

Na meer dan 30 jaar vertrekken wij uit Zoetermeer. Per 1 maart 2023 betrekken wij ons nieuwe pand in Berkel en Rodenrijs.

Nieuw adres:
Berkelse Poort 281-283
2651 JX Berkel en Rodenrijs

Ons telefoonnummer en e-mailadressen blijven hetzelfde.

Zeesteigers in Vlissingen

Zeesteigers beschermd tegen corrosie

Turn-key oplossing met langdurige bescherming en lage onderhoudskosten

Vandervelde Protection heeft onlangs twee zeesteigers in Vlissingen kathodisch beschermd tegen corrosie. Door het gebruik van hoofdzakelijk binnenlandse producten en onderaannemers is het project een Nederlands onderonsje geworden. Dankzij kathodische bescherming met opgedrukte stroom heeft opdachtgever C.RO de steigers op een duurzame manier verzekerd van een lange levensduur.

Eén van de beschermde steigers in Vlissingen.

De uitdaging

In de autoterminal in de zeehaven van Vlissingen zijn twee steigers van elk 300 meter lengte geplaatst. De bijbehorende steigerpalen en fenders zijn niet gecoat. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor corrosie door zeewater en zilte lucht. In totaal gaat het om bijna 18.000 m² staal in een corrosieve omgeving.

De oplossing

Vandervelde Protection heeft een hoogstaande turn-key oplossing geleverd. We waren betrokken bij het advies, het ontwerp, de aanleg en de controle van het complete KB-systeem. We hebben daarbij gekozen voor kathodische bescherming met opgedrukte stroom (ICCP). Het systeem heeft een totaalcapaciteit van 850A. Het systeem bevat drie gelijkrichters en 28 anoden.

De voordelen

Vandervelde Protection heeft hiermee een duurzame oplossing gecreëerd voor het garanderen van een lange levensduur van de zeesteigers. Door het toepassen van ICCP in plaats van opofferingsanoden kost het ontwerp weliswaar meer tijd, maar zal het onderhoud van het KB-systeem uiteindelijk een stuk goedkoper zijn. Ook de milieubelasting is lager, omdat er geen (zware) metalen in het water belanden.

Neem contact op

Vandervelde Protection is gespecialiseerd in het verzorgen van kathodische bescherming in uitdagende omstandigheden. We bespreken graag hoe we u kunnen helpen om kosten te besparen.

Boring anodebed

Nieuw anodebed LSNed

Eind april is er in opdracht van LSNed een nieuw anodebed bij de Roosendaalsche Vliet in Roosendaal gerealiseerd. In een diepteboring van 115 meter zijn tien stuks silicium gietijzer anoden geplaatst en aangesloten.

Het oude anodebed bij de Roosendaalsche Vliet begon naar meer dan 30 jaar trouwe dienst op te raken, waardoor een stappen ondernomen diende te worden de kathodische bescherming in stand te houden.

Om nadelige interferentie tegen te gaan is het anodebed op een diepte van 115 meter geplaatst. Tijdens het boren is de bodemweerstand op regelmatige intervallen gemeten, waarbij de eis van <3Ω is behaald.

De silicium gietijzeren holle buis anoden zijn in cannisters met cokesgruis gevuld en na plaatsing zijn deze ook met cokesgruis omstort om de overgangsweerstand naar de bodem te verbeteren.

Het nieuwe anodebed is werkend opgeleverd en zal naar verwachting de komende decennia de stroomafgifte voor de kathodische bescherming van dit deel van LSNed kunnen verzorgen.

Foto’s: Koen Mol Fotografie

Grote opdracht voor duurzame remote monitoring LSNed

Vandervelde Protection heeft opdracht gekregen voor levering en installatie van 69 Automa G4C remote monitoring units voor LSNed. Alle units zullen voorzien worden van voeding door zonne-energie. De uitrol van dit project zal in eerste helft van 2020 plaats gaan vinden.

Leidingenstraat Nederland (LSNed) beheert de buisleidingenstraat in een tracé tussen Rotterdam en de grens met België van ca. 80km met daarin een groot aantal kabels en leidingen. In Noord-Brabant heeft de buisleidingenstraat erg veel last van AC-beïnvloeding door parallelloop met bovengrondse hoogspanningslijnen. Er zijn in het verleden al verschillende maatregelen genomen om de AC-beïnvloeding te beperken o.a. door het plaatsen van AC-drainages. Om een goed actueel beeld te krijgen van de mate van AC-beïnvloeding op het tracé heeft LSNed besloten op 24 locaties, op 69 leidingdelen, remote monitoring toe te passen. Met de remote monitoring zal LSNed inzicht krijgen in het restrisico op wisselstroomcorrosie en zonodig aanvullende maatregelen kunnen treffen.

De keuze voor toe te passen remote monitoring is gevallen op de G4C van Automa. De functionaliteit van de G4C maakt het mogelijk voor kathodische bescherming zowel DC en AC per seconde metingen te voeren. In de rapportages worden minimum, maximum en gemiddelde waarden vermeld en dagelijks verstuurd. Registratiemetingen waarbij alle meetwaarden opgeslagen en verstuurd worden behoren ook tot  de mogelijkheden. Door de keuze van voeding door zonne-energie stelt het LSNed ook in staat op elk gewenst moment in te loggen op een G4C en mee te kijken of deze in te regelen. Met de 24/7 remote monitoring door Automa haalt LSNed de hoogste kwaliteit in huis.

Vandervelde Protection zal de hardware gaan leveren en installeren. De planning is dat het project medio 2020 opgeleverd gaat worden.

Als u wilt weten of remote monitoring iets is voor uw KB-installatie, neem dan contact met ons op om dit samen te onderzoeken.

Waternet kiest voor Automa

Waternet, de drinkwaterleverancier van Amsterdam, heeft voor de monitoring van de kathodische bescherming gekozen voor Automa. Vorige week zijn, op een tweetal rioolzinkers door de Amstel, Automa G4C units geplaatst om de status van de kathodische bescherming op afstand te kunnen monitoren.

Om de integriteit van leidingen te garanderen dienen kathodische bescherming systemen gemonitord te worden. Voorheen ging dit met handmatige metingen, maar remote monitoring begint in deze industrie haar intrede te maken. Door de inzet van Automa remote monitoring kan Waternet de kathodische bescherming continu monitoren en beschermen tegen corrosie.

De twee rioolzinkers, nabij het Amstel hotel, worden al meer dan 30 jaar kathodisch beschermd tegen corrosie dus was deze installatie nodig aan een update toe. Naast twee Automa G4C units is er een Duvine gelijkrichter geplaatst die op afstand in te regelen is. Door deze upgrade is het beheer voor Waternet een stuk beter, goedkoper en makkelijker gemaakt.

In begin 2019 is als pilot een zinker van Waternet door het Amsterdamse IJ uitgerust met een Automa G4C. De resultaten hiervan waren zeer positief. Door de inzet van remote monitoring is, door graafwerkzaamheden van derden, een kabelbreuk van de installatie binnen een dag gesignaleerd. In de oude situatie zouden hier maanden tussen gezeten hebben waarin de zinker onbeschermd zou zijn.

Vandervelde Protection is de Nederlandse distributeur van Automa remote monitoring voor kathodische bescherming. Het Italiaanse Automa is haar remote monitoring producten al 30 jaar aan het ontwikkelen en verbeteren. Door remote monitoring van Automa worden wereldwijd kathodische bescherming installaties op afstand beheert. De G4C van Automa is een stand-alone unit die in een RVS meetpaal past en op vijf kanalen (DC/AC/coupon) kan meten. De accu heeft bij normaal gebruik een levensduur van vier jaar.

Klik hier voor meer informatie over Automa Remote Monitoring.
Foto’s door BRV Films Amsterdam