Anti-fouling

Het anti-foulingsysteem van Vandervelde Protection is een effectieve methode ter bestrijding van de aangroei van micro-organismen in (zee)water. Het rekent op een degelijke en efficiënte wijze af met het fouling probleem in de offshore en scheepvaart.

Wat is fouling en anti-fouling?

Wat is fouling?

Fouling is Engels voor 'vervuiling'. In de praktijk bedoelen we meestal de aangroei van organismen aan schepen, boorplatforms of andere maritieme objecten. Denk bij die organismen aan schelpen, algen, diertjes en micro-organismen. Zulke aangroei heeft een negatief effect op de prestaties, doordat inlaten verstopt raken, scheepsrompen meer weerstand ondervinden van het water en bewegende onderdelen kunnen vastlopen. Daarom doen we aan anti-fouling.

Aangroei zeiljacht

Wat is anti-fouling?

Anti-fouling is de bestrijding van aangroei aan schepen en andere objecten in het water. Deze bestrijding kan op diverse manieren gedaan worden, afhankelijk van de omstandigheden en de toepassingen. De anti-fouling van Vandervelde Protection is met name gericht op de koelsystemen, aandrijving en inlaten van (zee)schepen.


Anti-fouling van Vandervelde Protection

Vandervelde Protection heeft vele decennia aan ervaring met kathodische bescherming. Dat is een elektrochemische manier om staal te beschermen tegen corrosie. Deze technologie blijkt ook uitstekend geschikt voor een specifieke vorm van anti-fouling, waar we ons eigen product voor hebben ontwikkeld. Het gaat om een actief systeem met koperanoden, dat in de inlaat van koelsystemen wordt geïnstalleerd.

Hoe werkt onze anti-fouling?

De technologie achter dit product lijkt heel erg op de kathodische bescherming die we toepassen als corrosiepreventie. Er wordt een tijdelijk toxisch medium verwekt, veroorzaakt door eenwaardige koperionen. Micro-organismen die hiermee in aanraking komen, worden verstoord in hun groeiproces waardoor ze zich niet verder kunnen ontwikkelen en verdere aangroei effectief wordt verminderd.

Bij het Vandervelde Protection anti-foulingsysteem worden deze eenwaardige koperionen verkregen door het anodisch oplossen van een speciale koperlegering in de waterinlaat van het koelsysteem. Tijdens het oplossen worden de eenwaardige koperionen gevormd, die in waterig milieu zeer snel tot koper(I)oxiden combineren en aflopend doorreageren tot het praktisch inerte koper(II)oxide. De hoeveelheden koper die in oplossing worden gebracht zijn relatief klein. Zelfs bij deze geringe dosering wordt algen- en schelpenaangroei in het koelwatersysteem voorkomen.

Werking anti-foulingsysteem

Omgevingsmilieu

Cupro-oxiden veranderen door oxidatie in cupri-oxiden, welke nagenoeg niet oplosbaar zijn. Het kopergehalte in het water zal dan ook niet beïnvloed worden door het Vandervelde Protection anti-foulingsysteem. Omdat geen chemische middelen worden toegepast, brengt dit systeem het milieu niet in gevaar. Onderzoeken in een visvijver, waarin de voor koper zeer gevoelige forel werd gekweekt, hebben aangetoond dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Ontwerp en levensduur

De Vandervelde Protection anti-foulingsystemen worden al naar gelang de toepassing en de gewenste levensduur op maat ontworpen en uitgevoerd. Beperkend voor de levensduur van het systeem zijn de anoden. Doordat het koper slechts langzaam oplost, kan een levensduur van 5 jaar worden behaald voor de anoden. De meeste anoden worden echter ontworpen voor een levensduur van 2 jaar, welke tijdsspanne overeenkomt met een vaak voorkomende periode voor het reguliere onderhoud. De anti-foulingsystemen kunnen worden toegepast voor zout, brak en zoet water. Bij de installatie van de anti-foulingsystemen aan boord van schepen wordt rekening gehouden met de normen van de Scheepvaartinspectie.

Toepassingen van ons anti-foulingsysteem

Anti-foulingsystemen kunnen onder andere worden toegepast op schepen en offshore platforms:

  • koelsystemen en pijpleidingen
  • (brand)bluswatersystemen
  • pieren
  • raffinaderijen en fabrieken
  • opslagvaten en filterinstallaties

*Anti-fouling systemen zijn niet toe te passen op tanks die onder de scope van de RvA vallen.

Praktische uitvoering

De koperen staven (anoden) worden elektrisch geïsoleerd geplaatst nabij de waterinlaat of pompen. Soms worden ze geplaatst in complete anode/kathoderekken, in vele gevallen direct in de waterinlaat. Bij schepen worden de anodekabels via een cofferdam doorgevoerd en vervolgens aangesloten op de positieve pool van een gelijkrichterinstallatie. De negatieve pool wordt aangesloten op het stalen frame en de stalen delen van de waterinlaat.

Ten gevolge van de stroomdoorgang door de anoden zullen deze langzaam oplossen. Extra voordeel hierbij is dat de stalen delen die zijn verbonden met de negatieve pool van de gelijkrichter, kathodisch worden beschermd tegen corrosie.

Door de hoeveelheid stroom te regelen, is de oplossnelheid van de anoden aan te passen aan de snelheid waarmee de hoeveelheid water wordt ingenomen. Naast het ontwerp en de levering kan Vandervelde Protection voor de anti-foulingsystemen tevens de diensten aanbieden voor de installatie en inspectie.

Voordelen van ons anti-foulingsysteem

Anti-fouling bespaart kosten, doordat de prestaties van systemen op peil blijven, er minder onderhoud nodig is en de levensduur wordt verlengd. Daarnaast is er een aantal specifieke voordelen van het anti-foulingsysteem van Vandervelde Protection:

  • gering onderhoud door volledig geautomatiseerde werking,
  • gering stroomverbruik,
  • lage onderhoudskosten,
  • geen productie van bijtende of giftige stoffen (ongevaarlijk voor bedienend personeel),
  • geen opslag van chemicaliën.


Contact

Vandervelde Protection BV

Berkelse Poort 281-283

2651JX Berkel en Rodenrijs

079 3611 308