Boring anodebed

Nieuw anodebed LSNed

Eind april is er in opdracht van LSNed een nieuw anodebed bij de Roosendaalsche Vliet in Roosendaal gerealiseerd. In een diepteboring van 115 meter zijn tien stuks silicium gietijzer anoden geplaatst en aangesloten.

Het oude anodebed bij de Roosendaalsche Vliet begon naar meer dan 30 jaar trouwe dienst op te raken, waardoor een stappen ondernomen diende te worden de kathodische bescherming in stand te houden.

Om nadelige interferentie tegen te gaan is het anodebed op een diepte van 115 meter geplaatst. Tijdens het boren is de bodemweerstand op regelmatige intervallen gemeten, waarbij de eis van <3Ω is behaald.

De silicium gietijzeren holle buis anoden zijn in cannisters met cokesgruis gevuld en na plaatsing zijn deze ook met cokesgruis omstort om de overgangsweerstand naar de bodem te verbeteren.

Het nieuwe anodebed is werkend opgeleverd en zal naar verwachting de komende decennia de stroomafgifte voor de kathodische bescherming van dit deel van LSNed kunnen verzorgen.

Foto’s: Koen Mol Fotografie