Grote opdracht voor duurzame remote monitoring LSNed

Vandervelde Protection heeft opdracht gekregen voor levering en installatie van 69 Automa G4C remote monitoring units voor LSNed. Alle units zullen voorzien worden van voeding door zonne-energie. De uitrol van dit project zal in eerste helft van 2020 plaats gaan vinden.

Leidingenstraat Nederland (LSNed) beheert de buisleidingenstraat in een tracé tussen Rotterdam en de grens met België van ca. 80km met daarin een groot aantal kabels en leidingen. In Noord-Brabant heeft de buisleidingenstraat erg veel last van AC-beïnvloeding door parallelloop met bovengrondse hoogspanningslijnen. Er zijn in het verleden al verschillende maatregelen genomen om de AC-beïnvloeding te beperken o.a. door het plaatsen van AC-drainages. Om een goed actueel beeld te krijgen van de mate van AC-beïnvloeding op het tracé heeft LSNed besloten op 24 locaties, op 69 leidingdelen, remote monitoring toe te passen. Met de remote monitoring zal LSNed inzicht krijgen in het restrisico op wisselstroomcorrosie en zonodig aanvullende maatregelen kunnen treffen.

De keuze voor toe te passen remote monitoring is gevallen op de G4C van Automa. De functionaliteit van de G4C maakt het mogelijk voor kathodische bescherming zowel DC en AC per seconde metingen te voeren. In de rapportages worden minimum, maximum en gemiddelde waarden vermeld en dagelijks verstuurd. Registratiemetingen waarbij alle meetwaarden opgeslagen en verstuurd worden behoren ook tot  de mogelijkheden. Door de keuze van voeding door zonne-energie stelt het LSNed ook in staat op elk gewenst moment in te loggen op een G4C en mee te kijken of deze in te regelen. Met de 24/7 remote monitoring door Automa haalt LSNed de hoogste kwaliteit in huis.

Vandervelde Protection zal de hardware gaan leveren en installeren. De planning is dat het project medio 2020 opgeleverd gaat worden.

Als u wilt weten of remote monitoring iets is voor uw KB-installatie, neem dan contact met ons op om dit samen te onderzoeken.