Inspecties

Staalinspecties

(leidingen, damwanden, filters)

Milieu-inspecties

(geaccrediteerd

AS6800, AS2000)

Betoninspecties

(vloeren, balkons, bruggen)

Staalinspecties

Kathodische bescherming is alleen betrouwbaar en zinvol als periodiek de werking wordt gecontroleerd. Naast deze controlemetingen, worden allerlei gerelateerde metingen en inspecties uitgevoerd. Vandervelde Protection heeft een omvangrijk en goed uitgerust team van meettechnici en inspecteurs voor het uitvoeren van diverse inspecties, keuringen, testen en andere metingen.

Periodieke KB-metingen

DCVG-metingen

DCVG Survey met GPS

Stroomopdrukproef

AC/DC registratiemetingen

Zwerfstroommetingen

Veldsterktemetingen

Lokaliseren

Wanddiktemetingen

Veldsterktemetingen


Milieu-inspecties

Vandervelde Protection is een onafhankelijk inspectiebureau en is voor het uitvoeren van AS6800- en AS2000-inspecties geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA-registratienummer I 011). Onze inspecties worden dus geaccepteerd door het bevoegd gezag, veelal de milieudiensten van gemeente en provincie. Deze vereisen jaarlijkse controles, bijvoorbeeld voor ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. In combinatie met de inspectie kathodische bescherming wordt vaak een water/bezinksel-controle en grondwatermonitoring uitgevoerd. Dit zijn periodieke inspecties die nodig zijn in het kader van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

De door de RvA geaccrediteerde inspecties onder registratienummer I 011 zijn:

  • Kathodische Bescherming [AS6800 - protocol 6801]
  • Water/BezinkselControle [AS6800 - protocol 6802]
  • Aarding Vulpunten [AS6800 - protocol 6803]
  • Grondwatermonitoring [AS SIKB 2000 protocol 2002 conform NEN 5744]

De directie van Vandervelde Protection heeft het beleid en doelstelling de geaccrediteerde inspecties geheel onafhankelijk uit te voeren.

Kathodische Bescherming

AS6800 protocol 6801

Water/Bezinksel Controle

AS6800 protocol 6801

Aarding Vulpunten

AS6800 protocol 6803

Grondwatermonitoring

AS2000 protocol 2002

Bovengrondse tanks

BIC vloeistofdicht


Betoninspecties

Net als bij de inspecties van de kathodische bescherming voor staal, dient ook de kathodische bescherming van de betonwapening periodiek geïnspecteerd te worden. De wapening is immers niet zichtbaar van buitenaf en wanneer eventuele problemen aan de oppervlakte komen, is het te laat.

Periodieke KB-metingen

Depolarisatiemetingen

Testen


Contact

Vandervelde Protection BV

Berkelse Poort 281-283

2651JX Berkel en Rodenrijs

079 3611 308