Inspecties

Maak een keuze:

Staal

(leidingen, damwanden, filters)

Milieu inspecties

(geaccrediteerd,

AS6800, AS2000)

Beton

(vloeren, balkons, bruggen)

INSPECTIES STAAL (1/3)

Kathodische bescherming is alleen betrouwbaar en zinvol als periodiek de werking wordt gecontroleerd. Naast deze controlemetingen, worden allerlei gerelateerde metingen en inspecties uitgevoerd. 

Vandervelde Protection heeft een omvangrijk en goed uitgerust team van meettechnici en inspecteurs voor het uitvoeren van diverse inspecties, keuringen, testen en andere metingen.

Periodieke KB-metingen

DCVG Survey met GPS

Stroomopdrukproef

AC/DC registratiemetingen

Zwerfstroommetingen

Veldsterktemetingen

Lokaliseren

Wanddiktemetingen

Veldsterktemetingen


MILIEU INSPECTIES (2/3)

Vandervelde Protection is een onafhankelijk inspectiebureau en is voor het uitvoeren van AS6800 en AS2000 inspecties geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA-registratienummer I 011). dus worden onze inspecties geaccepteerd door het bevoegd gezag, veelal de milieudiensten van gemeente en provincie. Deze vereisen jaarlijkse controles, bijvoorbeeld voor ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. In combinatie met de inspectie kathodische bescherming wordt vaak een water/sludge-controle en grondwatermonitoring uitgevoerd. Dit zijn periodieke inspecties die nodig zijn in het kader van de BOOT- en de AMvB-Tankstations.

De door de RvA geaccrediteerde inspecties onder registratienummer I 011 zijn:

  • Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]
  • Water/Sludge Controle [AS6800 – protocol 6802]
  • Aarding Vulpunten [AS6800 – protocol 6803]
  • Grondwatermonitoring [AS SIKB 2000 protocol 2002 conform NEN 5744:2011]

Kathodische Bescherming

AS6800 protocol 6801

Water/Sludge Controle

AS6800 protocol 6801

Aarding Vulpunten

AS6800 protocol 6803

Grondwatermonitoring

AS2000 protocol 2002

Bovengrondse tanks

BIC vloeistofdicht


INSPECTIES BETON (3/3)

Kathodische bescherming (KB) is alleen betrouwbaar en zinvol als periodiek de werking wordt gecontroleerd. Naast deze controlemetingen, worden allerlei gerelateerde metingen en inspecties uitgevoerd. 

Vandervelde Protection heeft een omvangrijk en goed uitgerust team van meettechnici en inspecteurs voor het uitvoeren van diverse inspecties, keuringen, testen en andere metingen.

Periodieke KB-metingen

Depolarisatiemetingen

Testen


Contact

Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44

2718RW Zoetermeer

Tel: 0793611308

Email: vdv@vandervelde.nl