Cursus kathodische bescherming


KENNIS & TECHNIEK

INTRODUCTIECURSUS KATHODISCHE BESCHERMING

Hoewel het basisprincipe van kathodische bescherming vrij eenvoudig is, vraagt de praktische toepassing van kathodische bescherming specifieke kennis om bijvoorbeeld KB systemen en/of meetrapporten, adviezen e.d. te kunnen beoordelen.

Vandervelde Protection is al 80 jaar actief in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van kathodische beschermingssystemen en heeft aldus zeer veel praktische ervaring opgedaan.

Schematische weergave van galvanische corrosie
corrosie
Cursus kathodisch beschermen

Uit de vele contacten met leidingbeherende bedrijven blijkt dat er vooral behoefte bestaat aan extra kennis voor medewerkers die op wat voor manier dan ook met kathodische bescherming te maken hebben. Dit betreft kennis om meetrapporten beter te kunnen begrijpen of om de juiste maatregelen te kunnen nemen bij wijzigingen of uitbreidingen van kathodisch beschermde leidingstelsels.


Vandervelde Protection verzorgt daarom voor medewerkers van dergelijke bedrijven een 1-daagse cursus die de cursist de mogelijkheid biedt een beter inzicht in de toepassing van kathodische bescherming te verkrijgen.

De voorkeur gaat uit naar een 1-daagse in-house cursus kathodische bescherming. Deze cursus wordt op locatie voor een groep van maximaal 8 personen gegeven. Bij voldoende animo worden er ook cursusdagen georganiseerd bij ons kantoor in Berkel en Rodenrijs.

Deze cursussen zijn vooral praktijkgericht en door het individuele karakter kan dieper worden ingegaan op specifieke vragen over de kathodische bescherming- installaties waar de cursisten dagelijks mee te maken hebben. Mede hierom is het aantal deelnemers per cursus beperkt tot maximaal 8 personen.

Doel van de cursus

De cursus heeft tot doel medewerkers van leidingbeherende bedrijven, die werkzaam zijn met kathodische bescherming, meer praktische kennis te verschaffen in het omgaan met kathodische bescherming.

Vooropleiding

Een middelbaar technische opleiding is minimaal vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Enige kennis van de grondbeginselen van de elektrotechniek (gelijkstroom) strekt tot aanbeveling.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • werking van kathodische bescherming
  • ontwerpen van kathodische beschermingssystemen, meetmethoden en beschermingscriteria
  • meetrapporten
  • materiaalkeuze
  • zwerfstromen en beïnvloeding

Plaats en Tijd

De cursus wordt bij bedrijven in-house gegeven, maar kan ook bij ons kantoor in Berkel en Rodenrijs plaatsvinden.

Wilt u meer informatie, bel dan naar Vandervelde Protection op 079 3611 308 – of mail: vdv@vandervelde.nl

Contact

Vandervelde Protection BV

Berkelse Poort 281-283

2651 JX Berkel en Rodenrijs

Tel: 0793611308

Email: vdv@vandervelde.nl