BRV films op pad met inspecteurs

Twee stationsmanagers keken een beetje raar op toen twee inspecteurs met een fotograaf aan kwamen zetten voor de jaarlijkse (AS6800) inspecties.

Vorige week is BRV Films met twee inspecteurs van Vandervelde Protection op pad geweest. Bij twee tankstations, in regio Amsterdam, zijn bij de reguliere jaarlijkse milieu inspecties professionele foto’s van de werkzaamheden van de inspecteurs gemaakt.

We hebben goed op beeld kunnen krijgen hoe de inspecteurs de inspecties aan de kathodische bescherming (AS6801), de water/sludge controle (AS6802) en de potentiaalvereffening (aarding vulpunten, AS6803) uitvoeren.

Hieronder een kleine greep uit de gemaakte foto’s.