Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl
  • inspectie slide 01
  • inspectie slide 02
  • inspectie slide 03
  • inspectie slide 04

Inspecties

Kathodische bescherming (KB) is alleen betrouwbaar en zinvol als periodiek de werking wordt gecontroleerd. Naast deze controlemetingen voor de KB, worden allerlei gerelateerde metingen en inspecties uitgevoerd. Vandervelde Protection heeft een omvangrijk en goed uitgerust team van meettechnici en inspecteurs voor het uitvoeren van diverse inspecties, keuringen, testen en andere metingen.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

Vandervelde Protection is een onafhankelijk inspectiebureau en is voor het uitvoeren van AS6800 en AS2000 inspecties geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA-registratienummer I 011). en dus worden onze inspecties geaccepteerd door het bevoegd gezag, veelal de milieudiensten van gemeente en provincie. Deze vereisen jaarlijkse controles, bijvoorbeeld voor ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. In combinatie met de inspectie kathodische bescherming wordt vaak een water/sludge-controle en grondwatermonitoring uitgevoerd. Dit zijn periodieke inspecties die nodig zijn in het kader van de BOOT- en de AMvB-Tankstations.

De door de RvA geaccrediteerde diensten onder registratienummer I 011 zijn:
Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]
Water/Sludge Controle [AS6800 – protocol 6802]
Aarding Vulpunten [AS6800 – protocol 6803]
Grondwatermonitoring  [AS SIKB 2000 protocol 2002 conform NEN 5744:2011]

Bekijk hieronder ons aanbod van inspecties en metingen.

Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]

Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]

Controle op de goede werking van de kathodische bescherming door potentiaal- en stroommetingen. Vandervelde Protection is AcKaBe-controleur waarin AcKaBe staat voor: Accreditatie Kathodische Bescherming. Vandervelde Protection is door de RvA geaccrediteerd (onder registratienummer I 011) om de jaarlijks verplichte inspecties op de…

Water/Sludge controle [AS6800 – protocol 6802]

Water/Sludge controle [AS6800 – protocol 6802]

Controle door monstername op aanwezigheid van water en/of bezinksel op de bodem van de tank en bepaling van de agressiviteit van het water door PH en EC meting. Toepasbaar op zowel ondergrondse als bovengrondse opslagtanks voor aardolieproducten en oplosmiddelen met…

Aarding Vulpunten Controle [AS6800 – protocol 6803]

Aarding Vulpunten Controle [AS6800 – protocol 6803]

Het controleren van de voorzieningen die bij een vulpunt aanwezig zijn ter voorkoming van vonkvorming bij het lossen van een tankauto door statische elektriciteit. Van een aanwezige aardelektrode wordt de aardverspreiding weerstand gemeten. Vandervelde Protection is door de RvA geaccrediteerd…

Grondwatermonitoring [AS SIKB 2000 protocol 2002]

Grondwatermonitoring [AS SIKB 2000 protocol 2002]

Monstername van het grondwater uit de bij de tank aanwezige grondwaterpeilbuizen en analyse door een RVA-geaccrediteerd laboratorium op minerale oliÎn en BTEX( conform AS3000 protocol). Met ingang van 1 januari 2009 zijn naast de analyses op BTEX en Minerale Olie, ook de analyses op MBTE ( methyl-tertial-butylether) en ETBE…

DCVG metingen

DCVG metingen

Als bekledingstest van leidingtracés wordt vaak een DCVG of Pearsontest uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

Bodemweerstandsmeting [KC106/03]

Bodemweerstandsmeting [KC106/03]

Voorafgaand aan de installatie van een tank of leiding, dient de bodemweerstand te worden bepaald. Is deze minder dan 100 Ohm.meter, dan dient het object van kathodische bescherming te worden voorzien [NPR 6912]. Bodemweerstandmetingen worden uitgevoerd dmv de soil-box methode….

Stroomopdrukproeven [KC103/02 – AS6801]

Stroomopdrukproeven [KC103/02 – AS6801]

Stroomopdrukproeven worden vaak toegepast als bekledingstest vlak na de installatie van een tank of na persingen of gestuurde boringen van leidingen. Deze proeven worden bijvoorbeeld ook toegepast om te bepalen of ankerstangen elektrisch geïsoleerd zijn geïnstalleerd van een damwand. Neem voor meer informatie contact…

Bovengrondse Opslagtanks – water/bezinksel

Bovengrondse Opslagtanks – water/bezinksel

Omdat de voorschriften voor ondergrondse opslagtanks voor milieugevaarlijke stoffen de laatste jaren zijn aangescherpt, is de bovengrondse opslag populair geworden. Bovengrondse opslag is alleen toegestaan voor zogenaamde K3 producten zoals diesel, afgewerkte olie en smeerolie. De technische voorschriften voor tanks…

Locatiemetingen

Locatiemetingen

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van leidingen van derden, dienen de leidingen uitgezet te worden. Voor de exacte plaatsbepaling van ondergrondse leidingen wordt locatieapparatuur gebruikt. Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

Veldsterkte metingen en controle isolatiekoppelingen

Veldsterkte metingen en controle isolatiekoppelingen

Ter controle van isolatiekoppelingen of het traceren van een isolatiefout, worden veldsterktemetingen uitgevoerd om gelijkstromen door buisleidingen te meten. Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

Wanddikte metingen

Wanddikte metingen

De wanddikte kan worden bepaald met ultrasoon apparatuur. Deze meting is een onderdeel van de tankinspectie. Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl