Wat is kathodische bescherming?

Kathodische bescherming (KB)

Onder kathodische bescherming verstaat men de toevoer van gelijkstroom aan metalen voorwerpen die in de bodem of het water zijn geplaatst, met het doel deze voorwerpen te beschermen tegen aantasting door corrosie. Door de stroom te sturen is het mogelijk de potentiaal van het object zodanig te verschuiven, dat corrosie effectief wordt onderdrukt. Als criterium voor het bepalen van het effect van de kathodische bescherming geldt uitsluitend de metaal elektrolyt potentiaal (MEP) van het object.

Toepassing

Kathodische bescherming wordt doorgaans als secundaire beschermingsmethode tegen corrosie toegepast. De primaire bescherming tegen corrosie wordt meestal verkregen door middel van een coating. Met gebruik van een coating wordt de benodigde beschermstroom voor de KB sterk gereduceerd. Kathodische bescherming op een gecoat object heeft als bijkomend voordeel, dat specifiek op plaatsen waar de coating is beschadigd of andere plaatsen met verminderde (elektrische) weerstand de stroomdichtheid en daardoor de bescherming locaal toeneemt. De benodigde stroom voor de kathodische bescherming kan worden geleverd door opofferingsanoden of door een uitwendige stroombron. Bij de toepassing van opofferingsanoden wordt gebruik gemaakt van het principe van galvanische corrosie om een object te beschermen tegen corrosie. Lees hierover verder op galvanische corrosie.

KB-Systemen – opoffering

Voor een systeem met opofferingsanoden worden veelal legeringen van zink, aluminium of magnesium toegepast. Dit zijn relatief onedele metalen ten opzichte van staalsoorten. Indien deze onedele metalen elektrisch worden doorverbonden met het te beschermen object in een geleidende omgeving (water of vochtige aarde), wordt een galvanische koppeling gevormd. Hierbij reageert het onedele metaal onder de afgifte van stroom. De geleverde stroom kan als beschermstroom werken voor het stalen object. In deze koppeling wordt het onedele metaal opgeofferd en wordt naast opofferingsanode ook wel galvanische anode genoemd. Een typisch voorbeeld van het gebruik van opofferingsanoden is de kathodische bescherming van het onderwatergedeelte van schepen. Hierbij worden vaak zinkblokjes verdeeld over het schip direct aan de scheepshuid bevestigd.

KB-Systemen – opgedrukte stroom (ICCP)

Het is ook mogelijk de beschermstroom direct te leveren met een uitwendige stroombron. Hierbij kan worden gesproken over een systeem met opgedrukte stroom (Impressed Current Cathodic Protection of ICCP) of met opgedrukte spanning, wat meer accuraat is omdat de spanning wordt geregeld met de stroom. Voor een systeem met een uitwendige stroombron wordt veelal gebruik gemaakt van een gelijkrichter in combinatie met inerte anoden als van silicium-ijzer legeringen, geplatineerd titaan of gemengde metaaloxiden (Mixed Metal Oxides of Keramox). De keuze voor opofferingsanoden of een systeem met een uitwendige stroombron is van meerdere factoren afhankelijk waaronder:

  • economische overwegingen
  • aanwezigheid van zwerfstromen
  • beschikbaarheid van elektrische voeding
  • geometrie van de situatie
  • onderhoud.

Zie hierover verder bij KB systemen.

De eisen die worden gesteld wanneer en hoe KB toe te passen worden beschreven in KB criteria.

Meer kennis opdoen van KB? Vandervelde Protection organiseert twee keer per jaar een introductiecursus kathodische bescherming als beschreven in KB cursus. Een in-house cursus bestaat ook tot de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk ook:

Criteria voor kathodische bescherming

Kathodische bescherming systemen

Toepassingen

Contact

Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44

2718RW Zoetermeer

Tel: 0793611308

Email: vdv@vandervelde.nl