Beheer en Onderhoud

KATHODISCHE BESCHERMING

Beheer en onderhoud

Vandervelde Protection is een full-service KB-bedrijf. Dat betekent dat we het beheer en onderhoud van uw KB-systeem geheel uit handen kunnen nemen. Compleet beheer om aan de eisen van de ILnT te voldoen.

Uw investeringen dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dat uw installaties goed kathodisch beschermd dienen te zijn. Dat bewijs dient u aan het bevoegd gezag te kunnen overleggen. Vandervelde Protection kan dit hele proces voor haar klanten uit handen nemen. Wij beheren uw KB-systeem van A tot Z.

Beheer van systemen voor kathodische bescherming:

  • installatie
  • oplevering
  • periodieke inspecties
  • (half)jaarlijkse rapportages
  • onderhoud
  • herstel
  • remote monitoring en control

In het proces van beheer en onderhoud staat klantwens en service centraal. Inspectie en contactmomenten worden vooraf afgestemd.

Door het toepassen van remote monitoring en control kunnen fysieke inspecties naar een minimum worden beperkt. Ook is 24/7 inzichtelijk of uw installatie up-and-running is en of deze goed beschermt is tegen corrosie, AC/DC beinvloedingen of andere externe risico’s.

Neem contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden.

Klik hier om contact met ons op te nemen.


Contact

Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44

2718RW Zoetermeer

Tel: 0793611308

Email: vdv@vandervelde.nl