Remote monitoring voor kathodische bescherming

DE DEFINITIE

Wat is remote monitoring?

Remote monitoring is een methode om kathodische bescherming (continu) op afstand te bewaken.


Kathodische bescherming wordt toegepast op (metalen) objecten onder de grond, onder water of in beton. Het is dus niet meteen te zien wanneer een onderdeel defect raakt of externe factoren de installatie negatief beïnvloeden.


Bovendien is kathodische bescherming meestal een secundaire bescherming tegen corrosie. De primaire bescherming komt doorgaans van een coating. Ook die kan beschadigd raken zonder dat je dat ziet. Daarom vinden er regelmatig inspecties plaats.


Deze inspecties zijn tamelijk bewerkelijk, omdat mensen fysiek naar een locatie moeten en vaak ook graafwerkzaamheden moeten verrichten. Met remote monitoring kun je je objecten continu en op afstand in de gaten houden, waardoor je minder vaak een locatie hoeft te bezoeken.

Remote monitoring

HET PROCES

Hoe werkt remote monitoring?

Inspecties van KB-installaties worden deels elektronisch gedaan. De meting wordt van oudsher op locatie uitgelezen. Maar tegenwoordig is het natuurlijk vrij eenvoudig om het signaal te versturen en op afstand te bekijken.


Bij remote monitoring plaatsen we de sensoren permanent op de meetpunten. Periodiek worden de metingen naar een centraal systeem gestuurd en in een database opgenomen. We maken daarbij gebruik van mobiele technologie. De systemen voor remote monitoring van Automa, waarvan Vandervelde Protection distributeur is, maken dan ook gebruik van eenvoudige SIM-kaarten.

WAAROM?

De voordelen van remote monitoring

Gemakkelijk, voordelig en duurzaam

Minder onderhoud

Doordat je je installaties continu in de gaten houdt, worden gebreken eerder zichtbaar. In veel gevallen kun je daarmee echte problemen voorkomen en blijven de kosten beperkt. Ook kun je het onderhoud beter plannen.

Minder kosten

Er hoeft minder vaak iemand naar een locatie om metingen te verrichten. Dat scheelt veel tijd en dus kosten. De meeste KB-installaties worden tweemaal per jaar geïnspecteerd. Met remote monitoring kun je dat terugbrengen naar één keer per jaar of zelfs één keer in de twee jaar. Dat scheelt dus 50 tot 75%.

Minder uitstoot

Omdat locaties minder vaak bezocht hoeven te worden, maken we minder kilometers met de auto. Bovendien kunnen onze systemen op zonne-energie draaien. Zo stoten we minder CO2 uit en sparen we het milieu. Door met remote monitoring te werken dragen we dus bij aan een betere toekomst.

NU EN IN DE TOEKOMST

Wat zijn de mogelijkheden?

Nu

De remote monitoring van Vandervelde Protection is klaar voor gebruik. Sterker nog, we passen het reeds op diverse locaties toe. En met groot succes. Het vereist een wat andere manier van denken en werken, maar het bespaart uiteindelijk heel veel kosten.


Onze systemen maken gebruik van de producten van Automa. Zij onderscheiden zicht op een aantal vlakken:

  • hoge betrouwbaarheid,
  • bijzonder gebruiksvriendelijk,
  • hoge meetfrequentie,
  • snelle 4G-verbinding,
  • goede ondersteuning.

In de toekomst

Technisch werkt het allemaal prima. Waar we nu mee bezig zijn, is meer procesmatig. Remote monitoring is namelijk een ideale manier om over te gaan naar asset management en preventief onderhoud.


Bij asset management verleggen we het accent van corrosiepreventie naar bedrijfsmaximalisatie. Dat betekent dat we de installaties van onze klanten zoveel mogelijk uren laten maken. Elk uur dat een installatie stil ligt (voor onderhoud, reparaties of inspecties), kost immers geld. We willen dat minimaliseren en de installatie zoveel mogelijk operationeel laten zijn.


Remote monitoring maakt dat mogelijk. Doordat we de locatie continu in de gaten houden en dat allemaal centraal bijhouden, kunnen we zien wanneer een onderdeel in het systeem achteruit gaat. We kunnen dan onderhoud uitvoeren op een moment dat het goed uitkomt en vóórdat het onderdeel kapot gaat.


We zijn op dit moment bezig om onze werkwijze daarop aan te passen en deze dienstverlening bij onze klanten uit te rollen. Indien u belangstelling heeft en wilt weten wat dit u kan opleveren, neem dan alvast contact met ons op.

PROJECTEN

Voorbeelden van remote monitoring

LSNed

Om de mate van AC-beïnvloeding door nabijgelegen hoogspanningslijnen te monitoren hebben we 72 Automa G4C remote monitoring units geïnstalleerd. LSNed is hiermee in staat 24/7 te monitoren of de externe beïnvloeding op de leidingen binnen de criteria blijft. De werking van de kathodische bescherming en aangebrachte AC-drainages is hiermee ook te controleren. LSNed heeft de keus gemaakt om alle remote monitoring units te voorzien van voeding door zonne-energie.

Remote monitoring meetpaal Koole

Koole

Koole Tankstorage Botlek heeft door het toepassen van 14 Automa G4C remote monitoring units al haar leidingen en kathodische bescherming systemen gemonitord. Hiermee is Koole in staat dagelijks de status van alle KB-systemen en leidingen te monitoren. Zo kunnen ze meteen actie ondernemen als uit de monitoring een afwijking te zien is.

Waternet Amsterdam

In de afgelopen jaren heeft Waternet in Amsterdam stap-voor-stap alle kathodisch beschermde rioolzinkers van remote monitoring voorzien. Voor de laatste drie rioolzinkers zijn in 2021 de nieuwe Automa G4C Light versies geïnstalleerd. Deze goedkopere versie is speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Het wordt gebruikt voor remote monitoring van kleinere KB-systemen. Waternet kan door het inzetten van remote monitoring op termijn fysieke inspecties verminderen. Dat bespaart dus kosten en CO2-uitstoot.

Maasvlakte Olie Terminal

De Maasvlakte Olie Terminal heeft op een corridor van zeven leidingen Automa remote monitoring toegepast. Aan de leidingen wordt veel gewerkt en er komen regelmatig problemen met isolatieflenzen voor. Goed werkende kathodische bescherming is essentieel, omdat de bekleding niet overal even gaaf is. Door het inzetten van remote monitoring is direct inzichtelijk of de kathodische bescherming van de leidingen goed functioneert. Als er afwijkingen worden geconstateerd, kunnen ze snel in actie komen.

Meer informatie

Bij Vandervelde Protection zijn we dagelijks bezig met remote monitoring en de ontwikkeling daarvan. Heeft u interesse in deze technologie of wilt u weten of remote monitoring voor uw locatie voordelig is, neem dan contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Eén van deze experts is Ali. Hij kan u werkelijk alles vertellen over de mogelijkheden en beperkingen van remote monitoring voor kathodische bescherming. Bel hem gerust of stuur even een mailtje.

Contact

Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44

2718RW Zoetermeer

079 3611 308