Onderhoud van KB-systemen

ONS AANBOD

Blijf in bedrijf

Uw installatie is kostbaar. De aanleg was waarschijnlijk een flinke investering en nu moet deze zoveel mogelijk in bedrijf blijven. Kathodische bescherming draagt daar aan bij. Maar ook deze bescherming moet onderhouden worden.

Vandervelde Protection onderhoudt uw systeem voor kathodische bescherming, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarbij houden we rekening met uw planning en wensen en met de wettelijke eisen.

Installatie van KB-installatie
Installatie van remote monitoring

Wettelijke eisen

Uw investeringen dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat uw installaties goed kathodisch beschermd dienen te zijn. Dat bewijs dient u aan het bevoegd gezag te kunnen overleggen. Vandervelde Protection kan dit hele proces voor haar klanten uit handen nemen. Zo weet u zeker dat u altijd goed beschermd bent.

Bespaar kosten

Door het toepassen van remote monitoring en control kunnen fysieke inspecties naar een minimum worden beperkt. Het is 24/7 inzichtelijk of uw installatie up-and-running is en of deze goed beschermt is tegen corrosie, AC/DC beïnvloedingen of andere externe risico's. Hiermee is ook preventief onderhoud mogelijk.

Automa app
Beschadigde meetpaal

Snelle reparaties

Soms gaan er dingen stuk. In dat geval wilt u dat onderdelen snel vervangen worden, zodat het systeem zoveel mogelijk blijft functioneren. Indien mogelijk, lossen we defecten pro-actief op wanneer we deze constateren.

Het vervangen een beschadigde meetpaal, het plaatsen van een nieuw anodebed, het plaatsen van een PCR, het vervangen van een gelijkrichter etc. U kunt altijd bij Vandervelde Protection terecht.

Contact

Vandervelde Protection BV

Berkelse Poort 281-283

2651JX Berkel en Rodenrijs

079 3611 308