Boring anodebed

Nieuw anodebed LSNed

Eind april is er in opdracht van LSNed een nieuw anodebed bij de Roosendaalsche Vliet in Roosendaal gerealiseerd. In een diepteboring van 115 meter zijn tien stuks silicium gietijzer anoden geplaatst en aangesloten.

Het oude anodebed bij de Roosendaalsche Vliet begon, na meer dan 30 jaar trouwe dienst, op te raken, waardoor een stappen ondernomen diende te worden om de kathodische bescherming in stand te houden.

Om nadelige interferentie tegen te gaan is het anodebed op een diepte van 115 meter geplaatst. Tijdens het boren is de bodemweerstand op regelmatige intervallen gemeten, waarbij de eis van <3Ω is behaald.

De silicium gietijzeren holle buis anoden zijn in cannisters met cokesgruis gevuld en na plaatsing zijn deze ook met cokesgruis omstort om de overgangsweerstand naar de bodem te verbeteren.

Het nieuwe anodebed is werkend opgeleverd en zal naar verwachting de komende decennia de stroomafgifte voor de kathodische bescherming van dit deel van LSNed kunnen verzorgen.

Foto’s: Koen Mol Fotografie

Grote opdracht voor duurzame remote monitoring LSNed

Vandervelde Protection heeft opdracht gekregen voor levering en installatie van 69 Automa G4C remote monitoring units voor LSNed. Alle units zullen voorzien worden van voeding door zonne-energie. De uitrol van dit project zal in eerste helft van 2020 plaats gaan vinden.

Leidingenstraat Nederland (LSNed) beheert de buisleidingenstraat in een tracé tussen Rotterdam en de grens met België van ca. 80km met daarin een groot aantal kabels en leidingen. In Noord-Brabant heeft de buisleidingenstraat erg veel last van AC-beïnvloeding door parallelloop met bovengrondse hoogspanningslijnen. Er zijn in het verleden al verschillende maatregelen genomen om de AC-beïnvloeding te beperken o.a. door het plaatsen van AC-drainages. Om een goed actueel beeld te krijgen van de mate van AC-beïnvloeding op het tracé heeft LSNed besloten op 24 locaties, op 69 leidingdelen, remote monitoring toe te passen. Met de remote monitoring zal LSNed inzicht krijgen in het restrisico op wisselstroomcorrosie en zonodig aanvullende maatregelen kunnen treffen.

De keuze voor toe te passen remote monitoring is gevallen op de G4C van Automa. De functionaliteit van de G4C maakt het mogelijk voor kathodische bescherming zowel DC en AC per seconde metingen te voeren. In de rapportages worden minimum, maximum en gemiddelde waarden vermeld en dagelijks verstuurd. Registratiemetingen waarbij alle meetwaarden opgeslagen en verstuurd worden behoren ook tot  de mogelijkheden. Door de keuze van voeding door zonne-energie stelt het LSNed ook in staat op elk gewenst moment in te loggen op een G4C en mee te kijken of deze in te regelen. Met de 24/7 remote monitoring door Automa haalt LSNed de hoogste kwaliteit in huis.

Vandervelde Protection zal de hardware gaan leveren en installeren. De planning is dat het project medio 2020 opgeleverd gaat worden.

Als u wilt weten of remote monitoring iets is voor uw KB-installatie, neem dan contact met ons op om dit samen te onderzoeken.

Waternet kiest voor Automa

Waternet, de drinkwaterleverancier van Amsterdam, heeft voor de monitoring van de kathodische bescherming gekozen voor Automa. Vorige week zijn, op een tweetal rioolzinkers door de Amstel, Automa G4C units geplaatst om de status van de kathodische bescherming op afstand te kunnen monitoren.

Om de integriteit van leidingen te garanderen dienen kathodische bescherming systemen gemonitord te worden. Voorheen ging dit met handmatige metingen, maar remote monitoring begint in deze industrie haar intrede te maken. Door de inzet van Automa remote monitoring kan Waternet de kathodische bescherming continu monitoren en beschermen tegen corrosie.

De twee rioolzinkers, nabij het Amstel hotel, worden al meer dan 30 jaar kathodisch beschermd tegen corrosie dus was deze installatie nodig aan een update toe. Naast twee Automa G4C units is er een Duvine gelijkrichter geplaatst die op afstand in te regelen is. Door deze upgrade is het beheer voor Waternet een stuk beter, goedkoper en makkelijker gemaakt.

In begin 2019 is als pilot een zinker van Waternet door het Amsterdamse IJ uitgerust met een Automa G4C. De resultaten hiervan waren zeer positief. Door de inzet van remote monitoring is, door graafwerkzaamheden van derden, een kabelbreuk van de installatie binnen een dag gesignaleerd. In de oude situatie zouden hier maanden tussen gezeten hebben waarin de zinker onbeschermd zou zijn.

Vandervelde Protection is de Nederlandse distributeur van Automa remote monitoring voor kathodische bescherming. Het Italiaanse Automa is haar remote monitoring producten al 30 jaar aan het ontwikkelen en verbeteren. Door remote monitoring van Automa worden wereldwijd kathodische bescherming installaties op afstand beheert. De G4C van Automa is een stand-alone unit die in een RVS meetpaal past en op vijf kanalen (DC/AC/coupon) kan meten. De accu heeft bij normaal gebruik een levensduur van vier jaar.

Klik hier voor meer informatie over Automa Remote Monitoring.
Foto’s door BRV Films Amsterdam

Vandervelde Protection sluit exclusieve deal met Automa

Vandervelde Protection is de officiële partner geworden van het Italiaanse Automa voor de distributie en technische ondersteuning van Automa remote monitoring en control in Nederland. De innovatieve hardware en software van Automa brengt kathodische bescherming naar het digitale tijdperk.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-458474f9ae73f7b87d07e2cc6974bafa' }}

Strengere regelgeving en groeiende eisen van klanten hebben ertoe geleid dat Vandervelde Protection al jaren bezig is met ontwikkelen van en zoeken naar digitale oplossingen voor de inspecties en beheer van haar installaties. Door de samenwerking met Automa is die zoektocht ten einde gekomen. De specialisaties van beide bedrijven zijn een perfecte match en leveren een niveau van innovatie, kennis en service die ongeëvenaard is in Europa.

Eind april hebben Jacco van de Sande (Technisch Directeur, Vandervelde Protection) en Giorgetti Giorgio (CEO, Automa) de contracten ondertekend op het kantoor van Automa in het Italiaanse Acona. De samenwerking houdt in dat Vandervelde Protection de exclusieve rechten heeft voor de verkoop van Automa producten in Nederland en Automa zal de kennis en mensen van Vandervelde Protection inzetten bij de ondersteuning van de reeds in Nederland geplaatste installaties.

Het nieuwste model Automa remote monitoring voor kathodische bescherming, de Goliah4C (G4C), kan per seconde metingen uitvoeren en continumetingen tot wel maanden uitvoeren. De G4C kan via vijf kanalen meten; o.a. aan/uit-potentialen, stroom, coupon stroom, AC/DC, registratiemetingen, real time monitoring/control, etc. De kastjes kunnen standalone zonder netspanning 4 jaar opereren en communiceren via 4G. Uitgerust met een zonnepaneel kan ook real-time meegekeken en gestuurd worden.

Naast een beter beheer van installaties is er door remote monitoring ook een duurzaamheidslag te maken. Door een dagelijks/realtime inzicht in de status van de kathodische bescherming kunnen fysieke inspecties in het veld teruggebracht worden. Voor sommige installaties kan dit zelfs betekenen dat er slechts één keer per drie jaar een veldinspectie hoeft plaats te vinden. Dit resulteert in een significante afname in gemaakte kilometers en uitstoot.

Jacco van de Sande “De samenwerking tussen Vandervelde Protection en Automa is uniek en biedt voor de toekomst een goed perspectief voor de kathodische bescherming in Nederland. De eerste pilots lopen al en de reacties uit de markt zijn er erg positief. We streven met Automa de kb-wereld de komende jaren naar hoger plan te tillen.”

De oplossingen voor kathodische bescherming van Automa zijn internationaal al veelvuldig bewezen. Het Italiaanse bedrijf is al dertig jaar bezig met het ontwikkelen en verfijnen van de soft- en hardware.

Vandervelde Protection is een marktleider in de kathodische bescherming in Nederland. Haar klanten bestaan o.a. uit de grote petrochemische bedrijven, nutsbedrijven en Rijkswaterstaat.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-15a4a1461c01f7adaa46fa8b17295b34' }} {{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a71d46ed8b9f22ea0e231f1ee49343e7' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4f81af224b45298046e2b6eab6ae05e4' }}{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-458474f9ae73f7b87d07e2cc6974bafa' }}

Offshore Wind Corrosion

Vandervelde Protection has partnered with De Oude Bibliotheek Academy to organize a 1 day course focussed on Offshore Wind Corrosion.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a52dec38f69d77419f6c8ad295c8cfd6' }}

Offshore wind is becoming one of the world’s major energy sources, with many countries relying on its produced electricity. Therefore, the reliability and durability of offshore wind turbines are of the utmost importance. During this one day course, participants will gain insights in how corrosion effects the offshore wind turbines. For this, micro-biological and chloride corrosion are evaluated as main drivers for offshore corrosion. Several methods to protect the structure against corrosion are evaluated, such as cathodic protection and coatings, and real-world cases are discussed. To hand over this knowledge, the lectures will be given by experts from Vandervelde Protection BV-, a leading Dutch company in the field of cathodic protection with more than 80 years of experience in protection against corrosion. Guest lectures from Deltares, Bjond and Smart AIS complement the course. An introduction to the offshore structures is given first, followed by seven in-depth lectures provided by industry experts. These lectures will be accompanied by several demonstrations and real-world cases to put the theory into practice.

Check out the course website and come join us!

https://www.dob-academy.nl/course/offsore-wind-corrosion/

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c8aecd199709069a1c75f2501be6e5eb' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-8a771d6483cf55e77b6161a5c8d26ac6' }}