Overspanningsbeveiliging

Het AC-drainagetoestel is onderdeel van een veiligheidsvoorziening voor ondergrondse buisleidingen die voorzien zijn

van kathodische bescherming en onder invloed zijn van wisselstroombeïnvloeding door elektrische hoogspanningsbronnen.

PCR
AMAC
SSD