Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Vloeistofdichte Bestrating – bedrijfsinterne controles (BIC)

Per 1 mei 2005 is een wijziging van een AMvB van de Wet Milieubeheer van kracht. Hierin wordt o.a. bepaald dat er voor elke vloeistofdichte vloer bij een tankstation een zogenaamde “PBV verklaring van vloeistofdichtheid” vereist is, afgegeven door een gespecialiseerd inspectiebedrijf dat hiervoor is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (AS6700). Deze PBV-verklaring is dan 6 jaar geldig. Jaarlijks dient door de eigenaar of exploitant zelf een bedrijfsinterne controle (BIC) van de vloer te worden uitgevoerd. De rapportages hiervan dienen in het logboek te worden gearchiveerd. Als men dit liever niet zelf doet maar hecht aan een controle door hiervoor opgeleide inspecteurs, kan men deze BIC’s laten uitvoeren door Vandervelde Protection.

De jaarlijkse BIC voor vloeistofdichte vloeren kan worden gecombineerd met overige inspecties:
Kathodische bescherming
Water/sludge controle
Grondwatermonitoring

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl