Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Tanks (inwendig)

Diverse tanks zoals filter- en sprinklertanks kunnen inwendig worden beschermd tegen corrosie met KB. Niet alleen in zwembaden, maar ook bij vele instellingen en fabrieken vormen filtertanks een essentieel onderdeel van de waterzuivering. In de meeste gevallen is het te zuiveren water behoorlijk agressief. In zwembaden bijvoorbeeld wordt het badwater gechloreerd om een desinfecterende werking te bereiken. Bovendien worden aan het badwater chemicaliën toegevoegd. In een dergelijk agressief milieu zijn stalen oppervlakken zeer gevoelig voor putcorrosie; een agressieve corrosievorm die in korte tijd tot zeer diepe putten kan leiden. Om dat te voorkomen worden filter- en sprinklertanks doorgaans inwendig van een coating voorzien. Door transport, montagewerkzaamheden of veroudering ontstaan in de coating echter beschadigingen als poriën of scheurtjes die funest zijn voor de bescherming, waardoor alsnog locaal putcorrosie op kan treden. Bij tijdige inspectie van de tank kan de schade aan de coating worden hersteld. In de regel is een inspectie eenmaal in de drie jaar noodzakelijk. Doorgaans fungeert de coating als primaire corrosiebescherming en wordt KB als aanvullende bescherming toegepast.

Vandervelde Protection beschikt over een ruime ervaring op het gebied van inwendige bescherming. Al onze installaties zijn dan ook optimaal gedimensioneerd. Niet alleen tanks, maar ook stalen leidingen kunnen inwendig worden beschermd. Daar worden speciale draadanoden van geplatineerd titaan voor gebruikt. Een goed inzicht in de toestand van tanks en leidingen wordt verkregen met ultrasonore wanddiktemetingen. Ook deze metingen voeren wij uit.

Wijze van toepassing

Het principe van de werking van inwendige kathodische bescherming is beschreven bij corrosie en KB. Voor inwendige KB wordt doorgaans gekozen voor een systeem met opgedrukte spanning. In de tank worden de anoden zodanig geplaatst, dat ze elektrisch geïsoleerd zijn ten opzichte van de tankwand. De kabels van de anoden worden via een waterdichte doorvoering naar de gelijkrichter geleid, waar zij op de positieve pool worden aangesloten. De negatieve pool wordt verbonden met de tankwand. Door tussen de polen een spanningsverschil op te drukken (met behulp van gelijkstroom) is het mogelijk de tankwand zodanig te polariseren dat corrosie effectief wordt onderdrukt. De benodigde beschermstroom hangt af van de grootte van het te beschermen oppervlak en ook van de kwaliteit van een eventueel aanwezige deklaag.

Voor de anoden worden meestal inerte materialen toegepast als silicium-gietijzer of geplatineerd titaan. In vergelijking met uitwendige KB worden de anoden op betrekkelijk geringe afstand van het te beschermen oppervlak aangebracht. Het aantal, de lengte en diameter van de anoden zijn van essentieel belang om voldoende spreiding van de stroom te verkrijgen, zodat elk gedeelte van de wand wordt beschermd.

Naast kathodische bescherming is Vandervelde Protection geaccrediteerd voor periodieke inspecties en keuringen van tanks. Meer informatie hierover vindt u op de pagina overzicht metingen.

Kathodische bescherming andere objecten

Zie voor de uitwendige en inwendige KB van andere objecten verder bij:

– uitwendige KB van ondergrondse buisleidingen

– KB toepassingen offshore

Vandervelde Protection is actief in het ontwerp, de levering en installatie, de monitoring en het onderhoud van allerlei typen KB systemen. Naast het ontwerp en levering van complete KB systemen kanVandervelde Protection ook diverse KB materialen gescheiden leveren.