Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Stroomopdrukproeven [KC103/02 – AS6801]

Stroomopdrukproeven worden vaak toegepast als bekledingstest vlak na de installatie van een tank of na persingen of gestuurde boringen van leidingen. Deze proeven worden bijvoorbeeld ook toegepast om te bepalen of ankerstangen elektrisch geïsoleerd zijn geïnstalleerd van een damwand.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl