Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Maritieme Constructies (offshore)

Staalconstructies van sluisdeuren, steigers, damwanden, boor- en productieplatforms en pijpleidingen in zee, kunnen effectief worden beschermd tegen corrosie middels KB. Hier kan zowel het systeem van opofferingsanoden als het systeem van opgedrukte spanning worden toegepast als beschreven in KB systemen.

Bij het ontwerp zal de keuze van het systeem onder meer afhangen van de locatie en de bereikbaarheid van het object, alsmede van de grootte van het te beschermen oppervlak, de benodigde stroomcapaciteit en de aanwezigheid van voedingsspanning. Voor boor- en productieplatforms en zeeleidingen zal, om technische en economische redenen, veelal worden gekozen voor het systeem met opofferingsanoden van zink of aluminium.

Het type coating en de vereiste theoretische levensduur van het object bepalen grotendeels het type en aantal aan te brengen anoden.

Bij damwanden en steigers wordt vanwege de grote stroomvraag meestal gebruik gemaakt van een systeem met opgedrukte spanning. In bepaalde gevallen kan echter ook een combinatie van twee systemen worden toegepast. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij staalconstructies met veel steunribben en elektrisch afgeschermde hoeken.

Bij installaties met opgedrukte spanning worden olie- en luchtgekoelde gelijkrichters als stroombron toegepast.

Als anodemateriaal wordt onder andere gebruikt gemaakt van geplatineerd titaan of silicium-gietijzer. Verschillende factoren, zoals stroombehoefte en geleidbaarheid van de elektrolyt, bepalen de keuze van het anodemateriaal.

Bij objecten waar het te beschermen staaloppervlak varieert, door bijvoorbeeld wisselende waterhoogte of wisselende watersamenstelling, wordt de gelijkrichter vaak voorzien van automatisch regelende apparatuur. Een fraai voorbeeld hiervan is de toepassing van kathodische bescherming van aluminiumbrons geleideplaten op de 
stormvloedkering Oosterschelde.

Andere offshore projecten waar kathodische bescherming door Vandervelde Protection is aangebracht zijn o.a.:

– Haringvliet spuisluizen

– Damwanden haven Scheveningen (zie foto), havens Oosterschelde en Harlingen

LNG Steiger Papoea Nieuw Guinea 

– Pompstation Kuwait Petroleum Hartelkanaal

– Olielaadsteigers van o.a. Maasvlakte Oil Terminal, Mobil, Europak, Shell Pernis

Het ontwerpen van kathodische beschermingsinstallaties, studies naar systeem- en materiaalkeuze, levering van KB materialen, installeren van kathodische systemen of toezicht houden bij het installatiewerk: Vandervelde Protection kan op al deze terreinen de helpende hand bieden.

Zie voor de uitwendige en inwendige KB onshore bij: