Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Bovengrondse Opslagtanks – water/bezinksel

Omdat de voorschriften voor ondergrondse opslagtanks voor milieugevaarlijke stoffen de laatste jaren zijn aangescherpt, is de bovengrondse opslag populair geworden. Bovengrondse opslag is alleen toegestaan voor zogenaamde K3 producten zoals diesel, afgewerkte olie en smeerolie.

De technische voorschriften voor tanks groter dan 200 liter en kleiner dan 150 m3, zijn vastgelegd PGS 30.

Ook bij bovengrondse opslagtanks zijn periodieke keuringen vereist.

Bovengrondse tanks dienen jaarlijks te worden geinspecteerd op de aanwezigheid van water of bezinksel conform de AS6800 protocol 6802 (AS6802), een inspectie waarvoor Vandervelde Protection is geaccrediteerd.

Deze inspectie kan worden aangevuld met een visuele controles van bijvoorbeeld de lekdetectie bij dubbelwandige tanks, de lekbak, schade en coating. Deze visuele inspecties vallen niet onder geaccrediteerde werkzaamheden.

 

De installatie wordt getoetst aan de technische voorschriften van de PGS 30.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl