Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Bodemweerstandsmeting [KC106/03]

Voorafgaand aan de installatie van een tank of leiding, dient de bodemweerstand te worden bepaald. Is deze minder dan 100 Ohm.meter, dan dient het object van kathodische bescherming te worden voorzien [NPR 6912].

Bodemweerstandmetingen worden uitgevoerd dmv de soil-box methode. Hierbij worden op verschillende dieptes grondmonsters genomen en getest op bodemweerstand en mogelijk ook de pH-waarde.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl