Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Aarding Vulpunten Controle [AS6800 – protocol 6803]

Het controleren van de voorzieningen die bij een vulpunt aanwezig zijn ter voorkoming van vonkvorming bij het lossen van een tankauto door statische elektriciteit. Van een aanwezige aardelektrode wordt de aardverspreiding weerstand gemeten.

Vandervelde Protection is door de RvA geaccrediteerd (onder registratienummer I 011) om de jaarlijks verplichte inspectie potentiaalvereffening (aarding vulpunten) uit te voeren. (AS6800 – protocol 6803).

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

Voor onderstaande inspecties is Vandervelde Protection door de RvA geaccrediteerd onder registratienummer I 011:
Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]
Water/Sludge Controle [AS6800 – protocol 6802]
Aarding Vulpunten [AS6800 – protocol 6803]
Grondwatermonitoring  [AS SIKB 2000 protocol 2002 conform NEN 5744/A1]

 

Aarding vulpunten - potentiaalvereffening - AS6803 - vandervelde protection