Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Anti-Fouling

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

 

Het Vandervelde Protection anti-fouling systeem is een effectieve methode ter bestrijding van de aangroei van micro-organismen. Het systeem berust op hetzelfde principe als van de bekende anti-fouling verfsoorten. Hierbij wordt een tijdelijk toxisch medium verwekt, veroorzaakt door eenwaardige  koper ionen. Micro-organismen die hiermee in aanraking komen, worden verstoord in hun groeiproces waardoor ze zich niet verder kunnen ontwikkelen en verdere aangroei effectief wordt verminderd.

Bij het Vandervelde Protection anti-fouling systeem worden deze eenwaardige koper ionen verkregen door het anodisch oplossen van een speciale koperlegering in de waterinlaat van het koelsysteem. Tijdens het oplossen worden de eenwaardige koper ionen gevormd, die in waterig milieu zeer snel tot koper(I)oxiden combineren en aflopend doorreageren tot het praktisch inerte koper(II)oxide.

De hoeveelheden koper die in oplossing worden gebracht zijn relatief klein, waarbij concentraties tot ca. 0,01 ppm worden gedoseerd. Zelfs bij deze geringe dosering wordt algen- en schelpenaangroei in het koelwatersysteem voorkomen. Bij een koelwaterverbruik van bijvoorbeeld 600 m3/h betekent dit een verbruik van 75-90 kg koperlegering per jaar.

 

Omgevingsmilieu
Cupro-oxiden veranderen door oxidatie in cupri-oxiden, welke nagenoeg niet oplosbaar zijn. Het kopergehalte in het water zal dan ook niet beïnvloed worden door het Vandervelde Protection anti-fouling systeem. Omdat geen chemische middelen worden toegepast brengt dit systeem het milieu niet in gevaar. Onderzoekingen in een visvijver, waarin de voor koper zeer gevoelige forel werd gekweekt, hebben aangetoond dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Ontwerp Anti-Fouling Systemen
De Vandervelde Protection anti-fouling systemen worden al naar gelang de toepassing en de gewenste levensduur op maat ontworpen en uitgevoerd. Beperkend voor de levensduur van het systeem zijn de anoden. Doordat het koper slechts langzaam oplost kan een levensduur van 5 jaar worden behaald voor de anoden. De meeste anoden worden echter ontworpen voor een levensduur van 2 jaar, welke tijdsspanne overeenkomt met een vaak voorkomende periode voor het reguliere onderhoud. De anti-fouling systemen kunnen worden toegepast voor zout, brak en zoet water. Bij de installatie van de anti-fouling systemen aan boord van schepen wordt rekening gehouden met de normen van de Scheepvaartinspectie.

Anti-fouling systemen kunnen onder andere worden toegepast voor:

  • koelsystemen en pijpleidingen
  • boorplatforms en pieren
  • raffinaderijen en fabrieken
  • opslagtanks en filterinstallaties
  • (brand)bluswatersystemen

 

Praktische uitvoering
De koperen staven (anoden) worden elektrisch geisoleerd geplaatst nabij de waterinlaat of pompen. Soms worden ze geplaatst in complete anode/kathoderekken, in vele gevallen direct in de waterinlaat.

Bij schepen (foto) worden de anodekabels via een cofferdam doorgevoerd en vervolgens aangesloten op de positieve pool van een gelijkrichterinstallatie. De negatieve pool wordt aangesloten op het stalen frame en de stalen delen van de waterinlaat. Ten gevolge van de stroomdoorgang door de anoden zullen deze langzaam oplossen. Extra voordeel hierbij is dat de stalen delen die zijn verbonden met de negatieve pool van de gelijkrichter, kathodisch worden beschermd tegen corrosie.

Door de hoeveelheid stroom te regelen, is de oplossnelheid van de anoden aan te passen aan de snelheid waarmee de hoeveelheid water wordt ingenomen. Naast het ontwerp en de levering kan Vandervelde Protection voor de anti-fouling systemen tevens de diensten aanbieden voor de installatie en inspectie.

Verdere voordelen van het Vandervelde Protection anti-fouling systeem:

  • gering onderhoud door volledig geautomatiseerde werking
  • gering stroomverbruik
  • lage onderhoudskosten in verhouding tot andere methoden
  • geen productie van bijtende of giftige stoffen (ongevaarlijk voor bedienend personeel)
  • geen opslag van chemicaliën.

Uit bovenstaande blijkt dat het Vandervelde Protection anti-fouling systeem op een degelijke en efficiënte wijze met het probleem fouling afrekent.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl