Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl
<?php echo the_title(); ?>

Toepassingen van Kathodische Bescherming

Ondergrondse Buisleidingen

Ondergrondse Buisleidingen

KATHODISCHE BESCHERMING VAN TRANSPORTLEIDINGEN Transportleidingen voor vloeistoffen, gassen en dergelijke, worden ongeacht de soortelijke bodemweerstand, kathodisch beschermd. Lekkage veroorzaakt door corrosie kan immers direct en indirect grote gevolgen hebben. Naast dat bij een dergelijke situatie de leiding tijdelijk buiten gebruik…

Tanks (inwendig)

Tanks (inwendig)

Diverse tanks zoals filter- en sprinklertanks kunnen inwendig worden beschermd tegen corrosie met KB. Niet alleen in zwembaden, maar ook bij vele instellingen en fabrieken vormen filtertanks een essentieel onderdeel van de waterzuivering. In de meeste gevallen is het te…

Maritieme Constructies (offshore)

Maritieme Constructies (offshore)

Staalconstructies van sluisdeuren, steigers, damwanden, boor- en productieplatforms en pijpleidingen in zee, kunnen effectief worden beschermd tegen corrosie middels KB. Hier kan zowel het systeem van opofferingsanoden als het systeem van opgedrukte spanning worden toegepast als beschreven in┬áKB systemen. Bij…